სატელეფონო მომსახურება

თიბისი ბანკის სატელეფონო მომსახურება არის უფასო სერვისი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია და მომსახურება დისტანციურად თიბისი ბანკის სატელეფონო სერვის ცენტრის დახმარებით

ქოლ ცენტრის დახმარებით:
star
მიიღეთ ინფორმაცია ნებისმიერ საბანკო მომსახურებაზე
star
მიიღეთ ინფორმაცია თქვენი ანგარიშების შესახებ
star
მიიღეთ ინფორმაცია თქვენი სესხის/ საკრედიტო ხაზის/ ოვერდრაფტის შესახებ
star
გაწევრიანდით ბიზნეს კლუბში
star
დაარეგისტრირეთ/ გაანახლეთ ინტერნეტ ბანკი
star
დაარეგისტრირეთ/ გაანახლეთ დიჯიპას აპლიკაცია
star
დაარეგისტრირეთ sms სერვისი
star
მიიღეთ კონსულტაცია ინტერნეტ ბანკით/ ბანკი კლიენტით ოპერაციების წარმოების შესახებ
star
დაარეგისტრირეთ/განაახლეთ ბიზნეს ბარათი
ქოლ-ცენტრის სერვისი ხელმისაწვდომია 24/7
call +(995 32) 227 27 27 (*3)