სახელმწიფო და საერთაშორისო პროექტები

სახელმწიფო და საერთაშორისო პროექტები საქართველოში ბიზნესის ფინანსირებისათვის

ბიზნეს უნივერსალი

აიღეთ სესხი  ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის, სახელმწიფოსგან სესხის პროცენტის თანადაფინანსებით.

საკრედიტო - საგარანტიო მექანიზმი

სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფის კომპონენტში 80%-მდე თანამონაწილეობა ბიზნეს სესხებისთვის

შეღავათიანი აგრო სესხი

სესხი ძირითადი საშუალებებისთვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებით

უმასპინძლე საქართველოში

სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება საქართველოს კონკრეტულ რეგიონებში

ბიზნეს სესხი ქალი მეწარმეებისთვის

ბიზნეს სესხი ქალი მეწარმეებისთვის ბიზნესის გაფართოებასათვის და ახალი იდეების განვითარებისათვის

ბიზნეს სესხი 15%-იანი Cash Back-ით

სესხი ძირითადი საშუალებების დასაფინანსებლად, საიდანაც მთლიანი თანხის 15%-მდე უკან გიბრუნდებათმოითხოვე ბიზნეს სესხი