ვადიანი + ანაბარი

ვადიანი+ ანაბრით თქვენ შეძლებთ ყოველთვიურად დაამატოთ თანხა დანაზოგს, საიმედოდ შეინახოთ დაგროვილი თანხა 2 წლამდე ვადით და მიიღოთ შესაბამისი მაღალი პროცენტი ყოველ შენატანზე. 

თიბისი ბანკის ინტერნეტ და მობაილ ბანკით მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად შეიტანოთ თანხა დეპოზიტზე შეუზღუდავი რაოდენობით.

პირობები
star
ანაბრის ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა;
star
ანაბრის მინიმალური თანხა: 1000 ლარი/დოლარი/ფუნტი;
star
ყოველი შენატანის მინ. ოდენობა: 500₾/დოლარი/ევრო/ფუნტი.
საპროცენტო განაკვეთები - ლარი keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

7.25%

7.20%

ეფექტური

4.91%-დან

7.44%-დან

6-8 თვე

წლიური

7.45%

7.30%

ეფექტური

6.80%-დან

6.65%-დან

9-11 თვე

წლიური

7.60%

7.40%

ეფექტური

7.38%-დან

7.66%-დან

12-14 თვე

წლიური

7.75%

7.45%

ეფექტური

7.64%-დან

7.71%-დან

15-17 თვე

წლიური

7.90%

7.50%

ეფექტური

7.78%-დან

7.76%-დან

18-23 თვე

წლიური

8.10%

7.60%

ეფექტური

7.86%-დან

7.87%-დან

24 თვე

წლიური

8.30%

7.65%

ეფექტური

7.89%-დან

7.92%-დან

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • ვადიანი+ ანაბარის გახსნა შესაძლებელია 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;
  • ანაბრის მოქმედების ბოლო 3 თვის განმავლობაში დამატებულ თანხებს დაერიცხება შემნახველი ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი. ვადის გასვლამდე 3 თვეზე ადრე დამატებულ თანხას დაერიცხება ცხრილში მოცემული შესაბამისი პროცენტი. 

ოპერაციების წარმოება 

  • დამატებითი შენატანის ოდენობა არ არის შეზღუდული ინტერნეტბანკით, მობაილ ბანკით, ასევე სხვა ბანკიდან ჩარიცხვის შემთხვევაში; 
  • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
  • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) და წლიური 1% (უცხოურ ვალუტაში) ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე.
  • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბარის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.