შემნახველი ანაბარი

განკარგეთ თანხა თავისუფლად და მიიღეთ სარგებელი დღიურ ნაშთზე! შემნახველი ანაბრით თქვენ შეგიძლიათ ანაბარზე თანხის შეტანა ან გამოტანა ნებისმიერ დროს და შეუზღუდავად, საპროცენტო სარგებელი კი დაგერიცხებათ ყოველი დღის ბოლოს ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით. 

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ დანაზოგი მთლიანად, ან ნაწილობრივ და თან მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

star
ანგარიშის გახსნის ღირებულება: უფასო;
star
ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა: 0%;
star
ანგარიშის მომსახურების საკომისიო: 0%;
star
პირველადი მინიმალური შენატანი: 0₾
star
მინიმალური თანხა, რომლის ზევით ხდება პროცენტის დარიცხვა – 1,000₾
star
მაქსიმალური შენატანი ანაბრის გასახსნელად არ არის შეზღუდული;
star
შესაძლებელია თანხის გაზრდა ან შემცირება მეანაბრის სურვილისამებრ.

საპროცენტო განაკვეთები

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

წლიური

2.00%

ეფექტური

2.02%

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • ანაბრის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ რეზიდენტ ან არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, რომელსაც თიბისი ბანკში გააჩნია მიმდინარე ანგარიში; 
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი / დოლარი; 
  • პროცენტი ირიცხება ყოველი თვის ბოლოს;
  • ოპერაციების წარმოება დაშვებულია მხოლოდ მიმდინარე ანგარიშის გავლით;
  • ანაბარი არ იხურება ავტომატურად.