ინდივიდუალური კონსულტაციები

ჩანიშნეთ ინდივიდუალური კონსულტაციები სხვადასხვა დარგის ექსპერტებთან. კონსულტაციების ჩამონათვალი მრავალფეროვანია და გაძლევთ შესაძლებლობას აირჩიოთ ის საკითხი, რომელშიც რჩევების მიღება ყველაზე მეტად გჭირდებათ. იქნება ეს ციფრული მარკეტინგი, ფინანსები, საგადასახადო საკითხები თუ ა.შ.

მომავალი ღონისძიებები