საკრედიტო ხაზი

თუ ხშირად გჭირდებათ მოკლევადიანი დაფინანსება საბრუნავი სახსრების შესაძენად, თიბისი ბანკი გთავაზობთ საკრედიტო ხაზს წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში.

კომპანიის ოპერირების სეზონურობა, მოკლევადიანი წყვეტა საოპერაციო ფულადი სახსრების შემოდინებაში, ინვენტარის შესყიდვის მოულოდნელი აუცილებლობა - მზარდი ბიზნესის ამ და სხვა მოკლევადიანი საჭიროებების დასაფინანსებლად სწრაფი, მოქნილი და მარტივად ასათვისებელი საკრედიტო ხაზები გამოიყენება. 

ესაა სწრაფი, მოქნილი და მარტივად ასათვისებელი საკრედიტო ხაზი, რომელიც დაგეხმარებათ:
star
ოპერატიულად მოაგვაროთ ფულის მოკლევადიანი დეფიციტი;
star
პერიოდულად აითვისოთ და დაფაროთ სესხი ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე;
star
დააფინანსოთ საბრუნავი საშუალებების სეზონური ზრდის მოთხოვნა;
star
ისარგებლოთ თავისუფალი დაფარვის გრაფიკით და დაზოგოთ საპროცენტო სარგებელი.

*ინდივიდუალური მეწარმეების შემთხვევაში 100,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება