ბიზნეს სესხი

სესხი თქვენი ბიზნესის განვითარებასა და ფინანსური სტაბილურობისათვის

ბიზნეს სესხი გულისხმობს მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების და ფიზიკური პირების დაფინანსებას 6,000,000 ლარამდე.

ბიზნეს სესხის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ:
star
საბრუნავი საშუალებების შევსებას;
star
ძირითადი საშუალებების შეძენა–განახლებას;
star
სხვადასხვა ვალდებულებების დაფარვას;
star
ინვესტირებას ბიზნესის გაჯანსაღებისთვის ნებისმიერი მიზნით.

ბიზნესს ყოველთვის ესაჭიროება ფულადი სახსრები საბრუნავი საშუალებებისთვის. ინვესტირება აუცილებელია როგორც ძირითადი საშუალებების შეძენა–განახლებისთვის, აგრეთვე სხვადასხვა ვალდებულებების შესასრულებლად.

 

აღნიშნული პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესის განვითარებასა და ფინანსურ სტაბილურობას, უზრუნველყოს კომპანიის პროფილის გაფართოება და საბრუნავი სახსრების ფინანსირება, დაეხმაროს მსესხებელს განახორციელოს ინვესტიციები და ა.შ.

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება