სტარტაპ იდეა

გაქვს ინოვაციური ბიზნეს იდეა? პირველად - სტარტაპ სესხი განსაკუთრებული პირობებით

სესხი ინოვაციური სტარტაპებისთვის

გაეცანი პირობებს

  • იდეის ფინანსირება 200,000 ლარამდე
  • ბიზნეს საქმიანობის გამოცდილების, უზრუნველყოფისა და თანამონაწილეობის გარეშე
  • საშეღავათო პერიოდი 18 თვემდე
სესხით სარგებლობისთვის სავალდებულოა ბიზნეს გეგმის წარდგენა და კარგი საკრედიტო ისტორია.

აღნიშნული პირობებით სარგებლობა შესაძლებელია ისეთი ბიზნესის დასაფინანსებლად, რომელის ბაზარზე ოპერირება < 6 თვეზე.

გასაცემი სესხების რაოდენობა შეზღუდულია.