სტარტაპ საწარმო

თუ გსურთ საწარმოო საქმიანობის წამოწყება და გჭირდებათ მიწის, შენობის, ინვენტარისა თუ სხვა ხარჯების დაფინანსება, შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ 1,000,000 ლარამდე მოცულობის სესხი თქვენზე მორგებული პირობებით

მიზნობრიობა

  • საბრუნავი საშუალებების შეძენა, დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა და მათ გამართვასთან დაკავშირებული ხარჯები
  • წარმოებასთან დაკავშირებული ავტოტრანსპორტის შეძენა
  • საერთაშორისო ბრენდის („ფრენჩაიზინგის“) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახადების დაფინანსება
  • მიწისა და შენობის შეძენა
  • შენობის მშენებლობა/რემონტი
  •  საწარმოსთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დაფინანსება.

სესხის პირობები

მოცულობა

მაქსიმუმ 1,000,000 ლარი

უზრუნველყოფის გარეშე

მაქსიმუმ 500,000 ლარი (სახელმწიფო საგარანტიო სქემის ფარგლებში)

ვადა

მაქსიმუმ 120 თვე

საშეღავათო პერიოდი

მაქსიმუმ 24 თვე

თანამონაწილეობა

20%

გადახდის გრაფიკი

ინდივიდუალური

თიბისი ბანკი ყველა მსესხებელ სტარტაპს გაძლევთ შესაძლებლობას დარეგისტრირდეთ და სხვადასხვა დარგის პროფესიონალებთან გაიაროთ ინდივიდუალური კონსულტაცია შემდეგი მიმართულებებით:
star
ფინანსები და გადასახადები
star
ციფრული მარკეტინგი;
star
ბრენდინგი
star
გაყიდვები
star
მენეჯმენტი;
star
ადამიანური რესურსების მართვა.

*კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია თიბისი ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მიერ.

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება