აგრო ბიზნეს სესხი

თიბისი ბანკი გთავაზობთ აგრობიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებულ სესხს კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთით და მეურნეობის საქმიანობაზე მორგებული გადახდის გრაფიკით.

აგრო სესხი ხელმისაწვდომია ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის, რომელთა საქმიანობაც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველად წარმოებას, გადამუშავებასა და შენახვა-რელიაზაციას წარმოადგენს.

აგრო სესხით შესაძლებელია დაფინანსდეს:
star
მეურნეობის მიმდინარე დანახარჯები და დაგეგმილი ინვესტიციები
star
ძირითადი და საბრუნავი საშუალებები
star
შერეული (სამომხმარებლო და არასამომხმარებლო) მიზნობრიობა.

აგრო სესხის გადახდა შესაძლებელია ინდივიდუალურად, საშეღავათო პერიოდის გამოყენებით, საქმიანობის სპეციფიკისა და სეზონურობის გათვალისწინებით.

შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც უზრუნველყოფილი, ასევე არაუზრუნველყოფილი აგრო კრედიტით. 

ჩვენთან სესხის აღება ასევე შესაძლებელია სახელმწიფო პროექტების - „შეღავათიანი აგროკრედიტი" და „საკრედიტო საგარანტიო სქემის" ფარგლებში.

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება