სტარტაპ ნაკრები

სტარტაპერმა ახალი ბიზნესებისთის საჭირო სხვადასხვა საბანკო პროდუქტს თავი მოუყარა ერთ ნაკრებში. აღარ არის საჭირო მათი ცალ-ცალკე შეძენა, რადგან ახლა თვეში მხოლოდ 5 ლარის სანაცვლოდ შესაძლებელია სერვისების ერთიანად მიღება

ისარგებლე სტარტაპ ნაკრებით 2 წლამდე რეგისტრირებული ბიზნესებისთვის

ნაკრების უპირატესობები
account_balance
საბანკო ანგარიში
credit_card
ვიზა ბარათი
devices
უფასო ინტერნეტ და მობაილ ბანკი
mobile_friendly
დიჯიპას აპლიკაცია
sms
SMS სერვისი
receipt
კომუნალურების 5 უფასო გადახდა
contactless
შეღავათი პოს ტერმინალის ყოველთვიურ საკომისიო გადასახადზე
star
შეღავათი თიბისი ელ-კომერციის ყოველთვიურ საკომისიო გადასახადზე

ელ-კომერცია

გამოწერე სტარაპ ნაკრები და მიიღე შეღავათი თიბისი ელ-კომერციის ყოველთვიურ საკომისიო გადასახადზე პირველი 3 თვის განმავლობაში

POS ტერმინალი

გამოიწერე სტარტაპ ნაკრები და მიიღე შეღავათი პოს ტერმინალის ყოველთვიურ (შევსებად) საკომისიო გადასახადზე პირველი 3 თვე

სტანარდტული

სტარტაპერი*

ინტერნეტ ბანკის რეგისტრაციის საკომისიო

უფასო

უფასო

ინტერნეტ ბანკის ყოველკვარტალური მომსახურების საკომისიო

15 ₾

უფასო

TBC DIGIPASS აპლიკაციის რეგისტრაციის საკომისიო

20 ₾

უფასო

SMS მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

1 ₾

უფასო

კომუნალური გადახდა

* (ინტერნეტ და მობაილ ბანკით)

0.5 ₾

5 უფასო კომუნალური

POS ტერმინალის ინსტალაცია და ყოველთვიური საკომისიო

50 ₾

უფასო 

*(3 თვე)

ელ-კომერციის ყოველთვიური საკომისიო

50 ₾

უფასო 

*(3 თვე)

გაეცანი პირობებს დეტალურად

* აღნიშნული ტარიფი ვრცელდება სტარტაპერებზე, რომელთა რეგისტრიაციის ვადა არ აღემატება 2 წელს.

** ბარათი შეზღუდულია მაღალრისკიან მერჩანტზე (აზარტული თამაშები/გემბლინგი) ტრანზაქციის განხორციელებაზე.