შალვა ახრახაძე, CFA

საკონსულტაციო კომპანია "ფინანსური ლაბორატორია" მმართველი პარტნიორი, ჯიპას ასოცირებული პროფესორი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

ფინანსები
ფინანსები არაფინანსისტებისათვის

კონსულტაციის ხანგრძლივობა: 2 საათი 

კონსულტაციის ფორმატი: ონლაინ, Zoom-ის მეშვეობით 

კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია თიბისის მიერ და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიზნეს კლუბის წევრებისათვის.

რა მიმართულებითაც არ უნდა მუშაობდეთ, ფლობდეთ ბიზნესს, ან იყოთ დასაქმებული, აღნიშნული კონსულტაცია დაგეხმარებათ ფინანსურად სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

თემები, რომლებსაც გაეცნობით შეხვედრაზე: 

  • ბიზნეს გადაწყვეტილებების ფინანსური შეფასება 
  • ინვესტორისთვის სწორი ფინანსური შეთავაზების მომზადება 
  • ბიზნესის ღირებულების განსაზღვრა 
  • ფინანსური სტანდარტების პირველად დანერგვა 
  • კაპიტალის მოზიდვა 
  • ბიზნესის ფინანსური ანალიზის მომზადება 
  • სხვა მნიშვნელოვანი ფინანსური საკითხები

თქვენ ასევე შეგიძლიათ წინასწარ მოამზადოთ კითხვები ან ქეისები საკუთარი ბიზნესის სფეციფიკიდან გამომდინარე, რაზეც ამომწურავ პასუხსა და რეკომენდაციას მიიღებთ კონსულტანტისაგან. 

room

Zoom

0