სურსათის უვნებლობა და HACCP-ი

  • HACCP-ის 7 პრინციპი
  • წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა (GMP)

მენეჯმენტი

ამბობენ, რომ ბიზნესი ისე მიდის, როგორც იქცევიან ადამიანები. ადამიანები კი ისე იქცევიან, როგორც სჯერათ, სწამთ და რა ფასეულობებზეც დგანან. ამდენად რწმენა, გამოხარული თუ უთქმელი, განსაზღვრავს ქცევას და ქცევა - წარმატებას.

ფინანსები

ტრეინინგის მიზანია მსმენელი გაერკვეს საერთაშორისო ორმაგი დაბეგვრის თავიდან არიდების ძირითად პრინციპებში. ასევე ტრენინგის შემდეგ შეძლებთ საქართველოსა და სხვა ქვენყებს შორის გაფორმებული საერთაშორისო ორმაგი დაბეგვრის შესახებ ხელშეკრულებების სწორ გამოყენებას. 

მარკეტინგი

ვორქშოპზე განვიხილავთ ციფრული არხების თავისებურებებს და გაგიზიარებთ რჩევებს როგორ წარმოაჩინოთ თქვენი პროდუქტები თუ სერვისები ეფექტურად, რომ მომხმარებლებმა,  ათასობით ალტერნატივას შორის, უფრო ადვილად შეგამჩნიონ.

ფინანსები

ბიზნესის მართვა, კონტროლის სხვა მექანიზმებთან ერთად, ხარჯების ანალიზს, კონტროლსა და პროგნოზს მოიცავს. ანალიზისა და პროგნოზისათვის  აუცილებელია ხარჯების დაყოფა ქცევის მიხედვით

ფინანსები

დროული და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს მენეჯმენტისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას.

მენეჯმენტი

 ტრენინგზე გაიგებთ თუ როგორ უნდა განავითაროთ თქვენი იდეა სასტუმროს გახსნასთან დაკავშირებით.

ფინანსები

ფინანსების ძირითადი პრინციპების სწორად გაანალიზება და განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია თქვენი ბიზნესის ღირებულების ზრდისათვის.

მენეჯმენტი

ტრენინგი უზრუნველყოფს კომპანიის ბიზნეს მოდელის სისტემური ხედვის გამომუშავებას, სტრატეგიული და ფინანსური  გადაწყვეტილებების მეთოდების და მექანიზმების გამოყენების უნარების გამომუშავებას, რაც კომპანიის ბიზნეს, საოპერაციო და ფინანსური მართვის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

შრომის სამართალი

ტრენინგის მიზანია შრომის სამართლის საკითხებზე მონაწილეთა ცოდნის გაღრმავება, იურიდიული რისკების იდენტიფიცირება და მათი მართვა.

გადასახადები

ტრენინგზე განვიხილავთ საქართველოში მოქმედი გადასახადების გადახდის ვალდებულებების წარმოშობის ძირითად პრინციპებს და მათი გამოანგარიშების პრაქტიკულ მაგალითებს.