სტარტაპ აგრო

თუ გსურთ დაიწყოთ ახალი საქმიანობა აგრობიზნესში და გჭირდებათ ფინანსური მხარდაჭერა, თიბისი მზად არის დაგეხმაროთ მიზნის განხორციელებაში. შეავსეთ სესხის განაცხადი, მიიღეთ სესხი გრძელვადიანი საშეღავათო პერიოდით, დასაფინანსებელი პროექტიდან მომავალში მისაღები შემოსავლების გათვალისწინებით.

თიბისი ბანკი ყველა მსესხებელ სტარტაპს გაძლევთ შესაძლებლობას დარეგისტრირდეთ და სხვადასხვა დარგის პროფესიონალებთან გაიაროთ ინდივიდუალური კონსულტაცია შემდეგი მიმართულებებით:
star
ფინანსები და გადასახადები
star
ციფრული მარკეტინგი;
star
ბრენდინგი
star
გაყიდვები
star
მენეჯმენტი;
star
ადამიანური რესურსების მართვა.

*კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია თიბისი ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მიერ.

სესხის პირობები:

მიზნობრიობა

ძირითადი და საბრუნავი საშუალებები, მრავალწლოვანი კულტურის ბაღების გაშენება

ვადა

მაქსიმუმ 10 წელი

საშეღავათო პერიოდი

მაქსიმუმ 5 წელი ძირ თანხაზე (დამოკიდებულია დასაფინანსებელ საქმიანობაზე)

გადახდის გრაფიკი

ინდივიდუალური

თანამონაწილეობა

30 % -დან დასაფინანსებელი პროექტის ჯამურ ღირებულებაში (არ მოითხოვება გარკვეული მრავალწლიანი კულტურების გაშენებისას)

თანამონაწილეობის სახეები

ფულადი სახსრები, მოპოვებული გრანტი, უკვე განხორციელებული ინვესტიციები

სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილოება

გარკვეული ძირითადი საშუალებებისთვის სესხი გაიცემა „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ პროექტის ფარგლებში

სესხის მისაღებად საჭიროა:

  • განმცხადებელი იყოს საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, ან საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი; 
  • საკუთრებაში ფლობდეს რეგისტრირებულ მიწას, რომელზეც აპირებს ინვესტიციის განხორციელებას 
  • ჰქონდეს პრაქტიკული გამოცდილება სოფლის მეურნეობის შესაბამის დარგში
დასაფინანსებელი აგრო საქმიანობის ტიპები:
star
მრავალწლიანი კულტურების გაშენება
star
მაღალპროდუქტიული ჯიშის მეცხოველობის ფერმები
star
მეხორცული მიმართულების მეფრინველეობის ფერმები
star
ინტენსიური საკალმახე მეურნეობები
star
მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობები
star
პროდუქციის შესანახი სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობები
star
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოები
star
აგროტურიზმი
შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება