უმასპინძლე საქართველოში

“უმასპინძლე საქართველოში“ არის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება საქართველოს კონკრეტულ რეგიონებში. პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრიის განვითარება. 

სესხის მოცულობა სასტუმროებისთვის:

  • 200,000-5,000,000 ლარი (საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით); 
  • 200,000-2,000,000 ლარი (საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე).

სესხის მოცულობა ბალნეოლოგიური კურორტებისთვის: 

  • 200,000-6,000,000 ლარი (საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით); 
  • 200,000-3,000,000 ლარი (საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე).

 *საქმიანობა აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს მსესხებლის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე განთავსებულ სასტუმროში.


სესხის მიზნობრიობა 

  • სასტუმროს მშენებლობა; 
  • არსებული საასტუმროს გაფართოება ან გარემონტება; 
  • საქმიანობისთვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯების გაწევა; 
  • ვალდებულების გადაფარვა. 

*სესხის მოცულობის 100% უნდა მოხმარდეს ძირითადი საშუალებების შეძენას. 


მიზნობროვი თანადაფინანსება 

სახელმწიფო დააფინანსებს ლარში გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთს 7%-ით პირველი ორი წლის განმავლობაში.

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება