შეღავათიანი აგრო კრედიტი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს პროექტს „შეღავათიანი აგროკრედიტი“, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით.

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის გაიცემა:

  • ახალი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოების გაფართოებისთვის
  • ახალი მრავალწლოვანი კულტურების გაშენებისთვის
  • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და ხე-ტყის დამამზადებელი მექანიზაციისთვის

სესხზე გადასახდელი საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას მოხდება ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ მსესხებლის გადახდების პარალელურად.

ძირითადი პირობები

კომპონენტი/ქვეკომპონენტი

სესხის თანხა

სესხის ვადა

საპროცნეტო განაკვეთის თანადაფინანსება

თანადაფინანსების ვადა

ძირითადი საშუალებებისთვის

20 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 11 %

48 თვე

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და ხე-ტყის დამამზადებელი მექანიზაციისთვის

7 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 8 %

48 თვე

ახალი მრავალწლოვანი კულტურების გაშენებისთვის

20 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 11 %

48 თვე

სასურსათო და ენერგოეფექტური მრეწველობისთვის

1 500 000 ლარიდან 10 000 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 11 %

48 თვე

75 000 ლარამდე შეღავათიანი აგროკრედიტი გაიცემა ფიზიკურ (არა ინდივიდუალური მეწარმე) პირზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება