აგრო ბარათი

აგრო ბარათი წარმოადგენს დამტკიცებულ ლიმიტს თქვენი ბიზნეს საჭიროებებისთვის. ისარგებლეთ თქვენთვის საჭირო თანხით ნებისმიერ დროს!

აგრო ბარათით შესაძლებელია მთელი სამეურნეო წლის განმავლობაში მეურნეობისთვის საჭირო მიმდინარე ხარჯის და საბრუნავი საშუალებების დაფინანსება.

პირობები

  • მაქსიმალური საკრედიტო ლიმიტი 20 000 ლარამდე 4 წლის ვადით, ერთჯერადი ანალიზის საფუძველზე 
  • პროცენტის დარიცხვა მოხდება მხოლოდ ათვისებულ ძირ თანხაზე
  • სეზონური ბიზნესების შემთხვევაში, დარიცხული პროცენტის გადახდა წარმოებს წელიწადში ერთხელ, ძირ თანხასთან ერთად, ძირის შემდგომი ათვისების უფლებით; 
  • არასეზონური აგრობიზნენსისთვის დარიცხული პროცენტის გადახდა ყოველთვიურად მოხდება, ხოლო მთლიანი ძირი თანხა შესაძლებელია ვადის ბოლოს მეოთხე წელს დაიფაროს


ყველა მომხმარებელს საჩუქრად გადაეცემა «VISA GOLD”- ის ტიპის ბარათი, რომელიც განკუთვნილია ბიზნეს და აგრო შემოსავლების მქონე ფიზიკური პირებისთვის, მათ შორის ინდ. მეწარმეებისთვის.

VISA GOLD ბარათის ბენეფიტები:
star
კომუნალური გადასახადების გადახდა უფასოდ (ინტერნეტბანკით)
star
უფასო ინტერნეტ/მობაილ ბანკი
star
საპროცენტო სარგებელი ანგარიშზე არსებულ დადებით ნაშთზე
star
სპეციალური ფასდაკლებები აგრო მაღაზიებში

პარტნიორი აგრო მაღაზიები

ობიექტის დასახელება

ფასდაკლება

შეთავაზებაში შედის

ბორნ სოფქიმია

10%

ყველა დასახელების პროდუქცია, გარდა ამონიუმის გვარჯილისა

აგრო კომ

9%

ყველა დასახლების პროდუქცია, გარდა ამონიუმის გვარჯილისა

აგროქართლი

10%

ყველა დასახელების პროდუქცია, გარდა ამონიუმის გვარჯილისა

აგროსერვისი ქარელი

10%

ყველა დასახელების პროდუქცია, გარდა სასუქებისა

აგროვიტა

5%

ყველა დასახელების პროდუქცია, გარდა მინერალური სასუქებისა