ერეკლე ინაშვილი

ბრენდის და პროდუქტის დიზაინერიი


დიზაინ ფიქრის ინსტრუმენტები თქვენი ბიზნესისთვის


თარიღი და დრო: 7 მაისი, 11:00 

ხანგრძლივობა: 4 საათი და 30 წუთი 

ფორმატი: ონლაინ, Zoom-ის მეშვეობით 

კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია თიბისის მიერ და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიზნეს კლუბის წევრებისათვის.


სამუშაო სესიის ფარგლებში მოხდება რეალური ბიზნესების გამოწვევების მაგალითზე, Design Thinking-ის ინსტრუმენტების გამოყენება და მათი დახმარებით გამოსავლის პოვნა.  

სამუშაო სესიისთვის Design Thinking მეთოდოლოგიის გასაშლელად შეირჩევა რამოდენიმე კომპანია, რომელთა მაგალითზე და გამოწვევებზე იქნება აგებული სამუშაო პროცესი. სესიაში მონაწილეობის მისაღებად უნდა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა, სადაც კარგად გამოჩნდება თქვენი კომპანია რა გამოწვევების წინაშე დგას. 

გიზიარებთ მაგალითებს რომლის მსგავსი გამოწვევებიც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ:  

  • მომხმარებლის გამოცდილება კონკრეტული სერვისის ან პროდუქტის გამოყენებისას 
  • მომხმარებლის დაბალი ინტერესი თქვენს მიერ შეთავაზებულ პროდუქტზე ან მის კონკრეტულ ფუნქციონალებზე 
  • კომპანიის ზრდა და შემდეგი ეტაპები
  • კომპანიის მუდმივი მცდელობისა, მაინც უკმაყოფილო კლიენტების არსებობა

ტრენერის შესახებ:

ერეკლე ინაშვილი გერმანიაში მოღვაწე ბრენდის და პროდუქტის დიზაინერია. გერმანიაში და ბრიტანეთში ის ბოლო 14 წლის განმავლობაში მუშაობს და თანამშრომლობს მედია, საბანკო და სადაზღვევო კომპანიებთნ, როგორც დიზაინ ლიდერი და დამოუკიდებელი კონსულტანტი. ასევე არის სხვადასხვა სტარტაპის კონტრიბუტორი და მენტორი პროდუქტის განვითარების და Service Design Thinking-ის ხაზით. ერეკლე ასევე ჩართულია ქართულ აქტივობებში ცოდნის გაზიარების კუთხით და ბევრი ქართული სახელმწყიფო სერვისის თუ ბრენდის, თანაავტორი და კონტრიბუტორია.

room
Zoom
schedule
07 მაისი 2021, 11:00 - 15:30
ერეკლე ინაშვილი

ბრენდის და პროდუქტის დიზაინერი

 arrow_forward რეგისტრაცია 

დიზაინ ფიქრის ინსტრუმენტები თქვენი ბიზნესისთვის

თარიღი და დრო: 7 მაისი, 11:00 

ხანგრძლივობა: 4 საათი და 30 წუთი 

ფორმატი: ონლაინ, Zoom-ის მეშვეობით 

სამუშაო სესია სრულად დაფინანსებულია თიბისის მიერ და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიზნეს კლუბის წევრებისათვის.

სამუშაო სესიის ფარგლებში მოხდება რეალური ბიზნესების გამოწვევების მაგალითზე, Design Thinking-ის ინსტრუმენტების გამოყენება და მათი დახმარებით გამოსავლის პოვნა.  

სამუშაო სესიისთვის Design Thinking მეთოდოლოგიის გასაშლელად შეირჩევა რამოდენიმე კომპანია, რომელთა მაგალითზე და გამოწვევებზე იქნება აგებული სამუშაო პროცესი. სესიაში მონაწილეობის მისაღებად უნდა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა, სადაც კარგად გამოჩნდება თქვენი კომპანია რა გამოწვევების წინაშე დგას. 

გიზიარებთ მაგალითებს რომლის მსგავსი გამოწვევებიც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ:  

  • მომხმარებლის გამოცდილება კონკრეტული სერვისის ან პროდუქტის გამოყენებისას 
  • მომხმარებლის დაბალი ინტერესი თქვენს მიერ შეთავაზებულ პროდუქტზე ან მის კონკრეტულ ფუნქციონალებზე 
  • კომპანიის ზრდა და შემდეგი ეტაპები
  • კომპანიის მუდმივი მცდელობისა, მაინც უკმაყოფილო კლიენტების არსებობა

ტრენერის შესახებ:

ერეკლე ინაშვილი გერმანიაში მოღვაწე ბრენდის და პროდუქტის დიზაინერია. გერმანიაში და ბრიტანეთში ის ბოლო 14 წლის განმავლობაში მუშაობს და თანამშრომლობს მედია, საბანკო და სადაზღვევო კომპანიებთნ, როგორც დიზაინ ლიდერი და დამოუკიდებელი კონსულტანტი. ასევე არის სხვადასხვა სტარტაპის კონტრიბუტორი და მენტორი პროდუქტის განვითარების და Service Design Thinking-ის ხაზით. ერეკლე ასევე ჩართულია ქართულ აქტივობებში ცოდნის გაზიარების კუთხით და ბევრი ქართული სახელმწყიფო სერვისის თუ ბრენდის, თანაავტორი და კონტრიბუტორია.

room

Zoom

schedule

07 მაისი 2021, 11:00 - 15:30