ქეთევან ალიმბარაშვილი

კომპლექსი ''Sevsamora Resort & Spa''-ს გენერალური დირექტორი და ბიზნეს კონსულტანტი,ტურიზმის მიმართულებით

arrow_forward რეგისტრაცია

მენეჯმენტი
მართვის ახალი მეთოდები და სტრატეგიები ტურიზმში

ტრენერი: ქეთევან ალიმბარაშვილი

ტრეინინგი ჩატარდება პარასკევს, 15:00 საათზე 

ხანგრძლივობა: 2 საათი

ტურიზმი ეს ის ინდუსტრიაა, რომელიც მსოფლიო პანდემიამდე დიდ როლს ასრულებდა საქართველოს ეკონომიკაში. ახლა კი ბიზნესში გაჩნდა ახალი გამოწვევები, რომელთა სწორად სამართავად ახალი სტრატეგია და მექანიზმი გახდა საჭირო.

 ამ ტრენინგზე  თქვენ გაიგებთ და მიმოიხილავთ ახალ მიდგომებს ტურიზის სექტორში არსებული ბიზნესებისთვის. მიიღებთ პრაკტიკულ მაგალითებს როგორ უნდა მართოთ სწორად, როგორია რისკები და სად გადის ზღვარი კონტროლის, ხარჯების ანალიზს და პროგნოზს შორის. როგორია მისი სწორად განვითარების მთავარი მოთხოვნები, რა როლი აკისრია უსაფრთხოებას და როგორია მისი ახალი სტანდარტები. გაიგებთ ახალ სტრატეგიულ მიდგომებს არსებულ გარემოსთან სწორად ადაპტირებისთვის. 

ტრენინგი გარკვეულწილად დისკუსია-დებატის მეთოდზე იქნება დაფუძნებული, სადაც დამსწრეს შესაძლებლობა ექნება ტრენერთან ერთად გამოხატოს საკუთარი აზრი  მოცემულ საკითხზე, დაასაბუთოს და იმსჯელოს მასზე.

room

zoom

schedule

26 მაისი 2022, 15:00 - 17:00

3