მარიამ ქოიავა

IFRS-ის ექსპერტი, ''Savvy Consulting''-ის მმართველი პარტნიორი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

ფინანსები
IFRS For SME - ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

ტრეინინგი ჩატარდება სამშბათს 16:00 საათზე 

ხანგრძლივობა 120 წუთი

დროული და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს მენეჯმენტისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას. ფინანსური ანგარიშგების გარკვეული სტანდარტების სრულფასოვნად ანალიზი და დანერგვა მნიშვნელოვანია საგადასახადო და ბიზნეს რისკების სამართავად. უკვე გასაჯაროვებული ფინანსური ანგარიშგებებიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ გარკვეული ფინანსური მუხლები ხშირს შემთხვევაში კვლავ არასწორად არის აღრიცხული. ამ ფაქტმა შეიძლება იმოქმედოს კომპანიის შედეგების რეალურ სურათზე. შესაბამისად, ამ ტრენინგის ფარგლებში თქვენ გაეცნობით IFRS For SME-ს შემდეგ კომპონენტებს:

  • შემოსავლების აღიარება;
  • მარაგები;
  • ფინანსური იჯარა;
  • ძირითადი საშუალებები

 

room

Zoom

3