მარიამ ქოიავა

IFRS-ის ექსპერტი, Savvy Consulting-ის მმართველი პარტნიორი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

ფინანსები
IFRS For SME - ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

ტრეინინგი ჩატარდება სამშბათს 16:00 საათზე 

ხანგრძლივობა 90 წუთი

დროული და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს მენეჯმენტისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას. ფინანსური ანგარიშგების გარკვეული სტანდარტების სრულფასოვნად ანალიზი და დანერგვა მნიშვნელოვანია საგადასახადო და ბიზნეს რისკების მიტიგაციისთვის. ამ ტრენინგის ფარგლებში თქვენ გაეცნობით IFRS For SME-ს შემდეგ კომპონენტებს: 

  • შემოსავლების აღიარება; 
  • მარაგები; 
  • ფინანსური იჯარა; 
  • განმარტებითი შენიშვნები.
room

Zoom

3