შალვა ახრახაძე, CFA

საკონსულტაციო კომპანია "ფინანსური ლაბორატორია" მმართველი პარტნიორი, ჯიპას ასოცირებული პროფესორი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

ფინანსები
ფინანსები მენეჯერებისთვის

ტრეინიგი განკუთვნილია ბიზნესისმფლობელებისათვის, შუა და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის და ფინანსებით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისათვის. 

ტრეინინგი ჩატარდება ორშაბათს 15:00 საათზე 

ხანგრძლივობა 120 წუთი

თუ თქვენ ფლობთ ბიზნესს, ან დასაქმებული ხართ მცირე, საშუალო, ან მაღალი დონის მენეჯერულ პოზიციაზე, ფინანსების ძირითადი პრინციპების ცოდნა აუცილებელი, და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორი სტრატეგიული, თუ ყოველდღიური ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებისათვის. 

თემები, რომელსაც ტრეინინგზე გავეცნობით: 

  1. ფუნდამენტური ფინანსური პრინციპები
  2. ფინანსური უწყისები და მათი მენეჯერული გამოყენება 
  3. ფინანსური უწყისების გამოყენება ბიზნესის ფინანსური მდგრადობის შეფასებისთვის
  4. ბიზნესის ზრდა და მისი შეფასება 


room

Zoom

3