შალვა ახრახაძე, CFA

საკონსულტაციო კომპანია "ფინანსური ლაბორატორია" მმართველი პარტნიორი, ჯიპას ასოცირებული პროფესორი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

ფინანსები
საშუალო ზომის კომპანიების ფინანსურ მართვაში გავრცელებული მნიშვნელოვანი შეცდომები

ტრენერი: შალვა ახრახაძე

ტრეინინგი ჩატარდება ორშაბათს, 17:00 საათზე 

ხანგრძლივობა: 2 საათი

ტრენიგი განკუთვნილია ბიზნესის მფლობელებისათვის, შუა და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვისფინანსური ანალიტიკოსებისათვის და ზოგადად, ფინანსებით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისათვის. 

 

თუ თქვენ ფლობთ ბიზნესს, ან დასაქმებული ხართ მცირე, საშუალო, ან მაღალი დონის მენეჯერულ პოზიციაზე, ფინანსების ძირითადი პრინციპების სწორად გაანალიზება და განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია თქვენი ბიზნესის ღირებულების ზრდისათვის. 

 

თემები, რომელსაც ტრეინინგზე გავეცნობით: 

  • ფუნდამენტური ფინანსური პრინციპები რომელსაც ბიზნესი ხშირად არ, ან ვერ ითვალისწინებს
  • ფინანსური ანალიზის დროს ხშირად დაშვებული შეცდომები
  • ბიუჯეტირების დროს ხშირად დაშვებული შეცდომები
  • სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების დროს ხშირად დაშვებული შეცდომები
room

zoom

3