გიორგი სიმონგულაშვილი

GEC-ის პარტნიორი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

ფინანსები
ბიზნეს მოდელირება და სტრატეგიული ცვლილებები

ტრენერი: გიორგი სიმონგულაშვილი

ტრეინინგი ჩატარდება ორშაბათს, 19:00 საათზე 

ხანგრძლივობა: 2 საათი

წინამდებარე ტრენინგი უზრუნველყოფს კომპანიის ბიზნეს მოდელის სისტემური ხედვის გამომუშავებას და სტრატეგიული ცვლილებების (ტრანსფორმაციის)  გადაწყვეტილებების მეთოდების და მექანიზმების გამოყენების უნარების გამომუშავებას, რაც კომპანიის ბიზნეს, საოპერაციო და ფინანსური მართვის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. 

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი თემები:

  • სტრატეგიული ცვლილებების გადაწყვეტილებების სახეები
  • სტრატეგიული ცვლილებების განხორციელების საჭიროების იდენტიფიცირების მიდგომები
  • ბიზნესს კომპანიების 3D მოდელის და ღირებულების შექმნის სისტემის მიმოხილვა;
  • ფინანსური და არაფინანსური მართვის ელემენტები კომპანიის ბიზნესს მოდელის სტრატეგიული ცვლილებებისთვის

ტრენინგის შედეგად მონაწილეები შეძლებენ:

  • საკუთარი კომპანიის ბიზნეს და მართვის მოდელის შეფასებას
  • ფინანსური და არაფინანსური სტრატეგიული ცვლილებების (ტრანსფორმაციის) ცვლილებების გადაწყვეტილებების საჭიროების შეფასებას
  • სტრატეგიული ცვლილებებისთვის საჭირო რესურსების და ქმედებების შეფასებას

ტრენინგი განკუთვნილია მცირე და საშუალო ზომის ბიზნეს კომპანიის და ასევე მოზრდილი კომპანიების მაღალი დონის მენეჯერებისთვის და კომპანიის მფლობელებისათვის, ტრენინგს ასევე შეიძლება დაესწროს ფინანსური და სხვა მიმართულების მენეჯერები.

 

room

zoom

3